Welkom bij de Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Op 11 december 2013 is de nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code ingesteld. De Monitoring Commissie (die wordt voorgezeten door prof. dr. J.A. van Manen) heeft tot taak: de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse corporate governance code te bevorderen; en de naleving ervan door de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen te bewaken.

Op deze webpagina's van de Monitoring Commissie treft u een uiteenzetting aan van het (gedane) werk op het terrein van de Nederlandse Corporate Governance Code. Ook kunt u de corporate governance code  downloaden, evenals de rapporten van de twee voorgaande Monitoring Commissies.

27-05-2015

Schragende partijen doen verzoek tot herziening Code

Naar aanleiding van het monitoring rapport dat in januari van dit jaar is gepubliceerd, hebben de schragende partijen (VNO-NCW, VEUO, Eumedion, VEB, FNV, CNV en Euronext) de Monitoring Commissie Corporate Governance Code verzocht voorstellen te doen voor actualisering van de Code. De Commissie geeft graag gehoor aan het verzoek en zal spoedig de eerste stap in het herzieningsproces zetten....

Lees verder