Welkom bij de Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Op 11 december 2013 is de nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code ingesteld. De Monitoring Commissie (die wordt voorgezeten door prof. dr. J.A. van Manen) heeft tot taak: de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse corporate governance code te bevorderen; en de naleving ervan door de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen te bewaken.

Op deze webpagina's van de Monitoring Commissie treft u een uiteenzetting aan van het (gedane) werk op het terrein van de Nederlandse Corporate Governance Code. Ook kunt u de corporate governance code  downloaden, evenals de rapporten van de twee voorgaande Monitoring Commissies.

17-12-2015

Publicatie Consultatiedocument herziening Corporate Governance Code op 11 februari 2016

Op donderdag 11 februari 2016 publiceert de Monitoring Commissie Corporate Governance Code een Consultatiedocument met voorstellen voor herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code. Op deze zelfde dag publiceert de commissie tevens het monitoringrapport met de resultaten van de naleving van de Code in boekjaar 2014. De consultatieperiode duurt 8 weken, van 11 februari tot en met...

Lees verder