Welkom bij de Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Op 11 december 2013 is de nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code ingesteld. De Monitoring Commissie (die wordt voorgezeten door prof. dr. J.A. van Manen) heeft tot taak: de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse corporate governance code te bevorderen; en de naleving ervan door de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen te bewaken.

Op deze webpagina's van de Monitoring Commissie treft u een uiteenzetting aan van het (gedane) werk op het terrein van de Nederlandse Corporate Governance Code. Ook kunt u de corporate governance code  downloaden, evenals de rapporten van de twee voorgaande Monitoring Commissies.

10-12-2014

Monitoringrapport wordt op 29 januari 2015 gepubliceerd

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code zal op 29 januari 2015 het monitoringrapport over het boekjaar 2013 publiceren. Het rapport is gebaseerd op een onderzoek naar de naleving van de code uitgevoerd door Nyenrode Business Universiteit. Het onderzoek is dit jaar uitgevoerd op basis van een andere methodiek, namelijk van self assessment. Waar voorheen door middel van desk research...

Lees verder