Welkom bij de Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Op 11 december 2013 is de nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code ingesteld. De Monitoring Commissie (die wordt voorgezeten door prof. dr. J.A. van Manen) heeft tot taak: de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse corporate governance code te bevorderen; en de naleving ervan door de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen te bewaken.

Op deze webpagina's van de Monitoring Commissie treft u een uiteenzetting aan van het (gedane) werk op het terrein van de Nederlandse Corporate Governance Code. Ook kunt u de corporate governance code  downloaden, evenals de rapporten van de twee voorgaande Monitoring Commissies.

07-11-2014

Reactie op de voorstellen van de Europese Commissie

Enige tijd geleden heeft de Monitoring Commissie gereageerd op de voorstellen van de Europese Commissie tot wijziging van de richtlijn aandeelhouders en de aanbeveling over de kwaliteit van de rapportage over corporate governance (‘pas toe of leg uit’). De reactie is gericht aan de ministeries van Veiligheid en Justitie, Financiën en Economische Zaken. In het kader van...

Lees verder