Welkom bij de Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Op 11 december 2013 is de nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code ingesteld. De Monitoring Commissie (die wordt voorgezeten door prof. dr. J.A. van Manen) heeft tot taak: de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse corporate governance code te bevorderen; en de naleving ervan door de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen te bewaken.

Op deze webpagina's van de Monitoring Commissie treft u een uiteenzetting aan van het (gedane) werk op het terrein van de Nederlandse Corporate Governance Code. Ook kunt u de corporate governance code  downloaden, evenals de rapporten van de twee voorgaande Monitoring Commissies.

02-10-2014

Ieke van den Burg

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons commissielid Ieke van den Burg. Wij zullen Ieke’s grote deskundigheid en betrokkenheid bij haar werk, de samenleving en de mensen in haar directe omgeving missen. De familie van Ieke wensen wij veel kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies. Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Lees verder