Welkom bij de Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Op 11 december 2013 is de nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code ingesteld. De Monitoring Commissie (die wordt voorgezeten door prof. dr. J.A. van Manen) heeft tot taak: de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse corporate governance code te bevorderen; en de naleving ervan door de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen te bewaken.

Op deze webpagina's van de Monitoring Commissie treft u een uiteenzetting aan van het (gedane) werk op het terrein van de Nederlandse Corporate Governance Code. Ook kunt u de corporate governance code  downloaden, evenals de rapporten van de twee voorgaande Monitoring Commissies.

08-04-2015

Benoeming Peter Gortzak

De Minister van Economische Zaken heeft de heer Peter Gortzak benoemd als lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. Peter Gortzak is thans werkzaam als Hoofd Beleid binnen de Directie Strategie & Beleid van APG. Tussen 2004 en 2012 was hij lid van het Federatiebestuur van de vakcentrale FNV, waarbij hij vanaf 2007 vice-voorzitter was. Daar beheerde hij de portefeuille...

Lees verder