Welkom bij de Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Op 11 december 2013 is de nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code ingesteld. De Monitoring Commissie (die wordt voorgezeten door prof. dr. J.A. van Manen) heeft tot taak: de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse corporate governance code te bevorderen; en de naleving ervan door de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen te bewaken.

Op deze webpagina's van de Monitoring Commissie treft u een uiteenzetting aan van het (gedane) werk op het terrein van de Nederlandse Corporate Governance Code. Ook kunt u de corporate governance code  downloaden, evenals de rapporten van de twee voorgaande Monitoring Commissies.

22-01-2015

Publicatie monitoringrapport

Op donderdag 29 januari a.s. publiceert de Monitoring Commissie Corporate Covernance Code het monitoringrapport over het boekjaar 2013. Jaap van Manen, voorzitter van de Monitoring Commissie, zal op deze dag het rapport overhandigen aan Maarten Camps, Secretaris Generaal van het ministerie van Economische Zaken. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Nieuwspoort aan de Lange Poten 10 in Den Haag....

Lees verder